Danh mục sản phẩm
Bộ bàn chiết tự động
Bộ bàn chiết tự động 5 Galons

1. Bàn con lăn bằng Inox
2. Hệ thống tủ điện điều khiển
3. Máy bơm chiết nước đầu Inox
4. Cần dập nắp bình
5. Vòi chiết bình

 Bộ bàn chiết tự động 5 Galons
Sản phẩm khác