Danh mục sản phẩm
Thang Inox

Thang Inox

Bảng thông số kỹ thuật

Thang Inox

Kiểu dáng

Mô tả

A

B

C

D

E

F

SL - 215

2 Bậc

650

620

250

710

170

500

600

SL - 315

3 Bậc

650

620

250

960

170

500

600

SL - 415

4 Bậc

650

620

250

1210

170

500

600

SL - 515

5 Bậc

650

620

250

1460

170

500

600

Sản phẩm khác