Danh mục sản phẩm
Autoval 2900 - Bộ nối 4 inch

Autoval 2900 - Bộ nối 4 inch

Ưu điểm:

1. Làm việc chính xác. Lắp đặt đơn giản.
2. Công suất cao: DN2" ; DN2 ½"; DN 3"
3. Chịu được hoá chất.
4. Không cần sử dụng máy nén khí.
5. Giá thành, chi phí thấp.
6. Cài đặt thời tái sinh, sục rửa, hồi nước bằng hệ thống tự động trên màn hình Coan theo ý muốn.

Sản phẩm khác